Karantenevennlig versjon av «Alt vi gjør...»

 

 

Karawane skulle ha spilt på festivalen Vårscenefest i Tromsø i mai 2020. Men så skjedde det noe som traff oss alle sammen. Men Vårscenefest visste råd, snudde seg rundt, byttet navn til Vårskjermfest og lagde en digital festival. Dette skriver de på sin nettside:

Da Vårskjermfest utfordret kompaniet Karawane til å digitalisere Alt vi gjør er forgjeves (eller ikke), bestemte kunstnerne seg for å lage en selvstendig, karantenevennlig versjon av stykket.

– Vi syntes det var en spennende utfordring å lage en ny versjon av forestillingen, en versjon som står på egne bein, forteller medskaper Chris Erichsen. Det var viktig for oss å lage noe som er skapt for det formatet det presenteres i, og ikke i en liksom-livesetting.

For å tilpasse den nye versjonen til det nye formatet og løfte den digitale publikumsopplevelsen, har kunstnerne tatt nådeløse valg i digitaliseringsprosessen.

– Originalversjonen består av mange partier og overganger som utelukkende fungerer i en live-setting med publikum tilstede, sier Erichsen. Disse har vi derfor sensurert bort med hard, men nennsom hånd.

Visse elementer fikk likevel bli, og da særlig de allerede eksisterende digitale elementene i forestillingen. Kunstnerne har gjort aktivt bruk av videomaterialet fra originalversjonen, men forteller at publikum vil få oppleve det på en ny måte.

Med store endringer på kort tid, har produksjonen måtte jobbe hardt og effektivt. Erichsen er likevel tydelig på at det ikke er produktivitet aleine som har stått i fokus, men heller å teste ut nytt terreng, og eksperimentere med å tilpasse seg det digitale formatet.

– I en tid hvor mange er opptatt av å markere at de er tilstede og evig produktive er det fint å kunne bidra til å framheve det særegne ved Vårscenefest og dens digitale lillesøster.

Videoen kan sees HER