Bilder

Alt vi gjør er forgjeves (eller ikke)
Foto: Kristin von Hirsch