OmKarawane er et musikk-og scenekunstkompani fra Oslo og Porsgrunn som ble dannet av Anette Röde Hagnell og Chris Erichsen våren 2019. Det vokste ut av et musikalsk samarbeid som fikk et stadig mer visuelt uttrykk og et scenisk samarbeid som fikk et stadig mer musikalsk uttrykk.

Gruppas første prosjekt, konsertforestillingen Alt vi gjør er forgjeves (eller ikke), handler om mennesker i drift. Om flukt, ensomhet og fragmentering i globaliseringens tidsalder. Det er et sjangeroverskridende, musikalsk, visuelt, teatralt, filmatisk og lydmalende verk - første del av en trilogi som etter planen skal ferdigstilles fram mot 2024.

Et framtredende trekk ved samtida og den ikke-institusjonelle scenekunsten er lengselen etter en tid som mange ikke har opplevd, preget av mytisk kollektivisme og ubesudlet sosialitet, et sterkt sug etter alternativer til individualisering og narsissisme, etter solidaritet i praksis. Et paradoks i dette er at de fleste yngre scenekunstkompaniene nesten aldri tar kollektive navn, men for det meste framstår med navnene til skaperne og/eller de medvirkende. Navnet Karawane representerer her et ønske om å framstå på en sammenhengende måte:
  • Karawane, som i en kollektiv, framoverretta bevegelse.
  • Karawane, med den potensielle kraften i et uttrykk som utgår fra det fellesskapet som skjuler seg bak et felles navn
  • Karawane: en bevegelig, fleksibel enhet som tar seg fram i et kupert, mangfoldig kunstnerisk landskap.
  • Karawane: inspirert av det grenseoverskridende i Hugo Balls dadaistiske dikt av samme navn fra 1917. 

Det er det musikalske og konsertsituasjonen som er motoren i arbeidet vårt, med kjernemedlemmenes bakgrunn i henholdsvis klassisk musikk og fysisk teater (Anette Hagnell) og rockmusikk, film og performance (Chris Erichsen). Dette tilføres ytterligere visualitet og dynamikk av vår og våre samarbeidspartneres samlede kompetanse innen andre visuelle, sceniske, musikalske og håndverksmessige disipliner.


Kontakt:

Anette Röde Hagnell:
anette.rode@grenlandfriteater.com

Chris Erichsen:
chris.erichsen@gmail.com

Facebook